0

คำนิยม
2022-02-22 11:40:30
คำนิยม COVID-19 โรคติดต่อบนโลกต่อติด โดยนายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์
นักข่าวสายวิทยาศาสตร์ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่มานานกว่า 30 ปี ผลงานของเธอตีพิมพ์ในนิตยสาร นิว ไซแอนทิสต์ และสื่ออื่นๆ เธอรายงานข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตั้งแต่แรกเริ่ม
Share

ผู้เขียน - Debora MacKenzie - นักข่าวสายวิทยาศาสตร์ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่มานานกว่า 30 ปี ผลงานของเธอตีพิมพ์ในนิตยสาร นิว ไซแอนทิสต์ และสื่ออื่นๆ เธอรายงานข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตั้งแต่แรกเริ่มและเป็นนักข่าวคนแรกๆ ที่ชี้ว่าเชื้อนี้อาจลุกลามเป็นการระบาดใหญ่ได้ เธอเป็นนักข่าวแนวหน้าที่รายงานข่าวเกี่ยวกับซาร์ส โรคพิษสุนัขบ้า อีโบลา ไปจนถึงไข้หวัดใหญ่ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นตอของการระบาด สาเหตุของการระบาด และวิธียับยั้งการระบาด 


โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนเมื่อ พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้ระบาดไปทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การงาน การท่องเที่ยว การเดินทาง การเรียน เป็นวงกว้าง


เราต้องเรียนรู้ว่าโรคระบาดใหญ่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมจึงหยุดยั้งการระบาดโรคนี้ไม่ได้ โรคไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่โรคระบาดโรคสุดท้าย ทำอย่างไรไม่ให้มีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นอีก


นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนก่อนหน้านี้นานแล้วว่า จะมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้น และให้เตรียมพร้อมรับมือ 


แต่เมื่อโรคไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น การรับมือยังช้า ไม่ทันการ ความร่วมมือจากทุกประเทศในการหยุดยั้งการระบาดไม่เพียงพอ 


เรารู้มานานแล้วว่า ค้างคาวเป็นสัตว์ที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสหลายชนิดสู่คน โรคโควิด-19 ไม่ใช่โรคสุดท้ายที่แพร่จากค้างคาว เป็นไปไม่ได้ที่เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จะหลุดลอดจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ใช้เป็นอาวุธสงครามกับประเทศคู่ต่อสู้


เราได้เห็นจุดอ่อนขององค์การอนามัยโลกในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ในอนาคตทุกประเทศต้องร่วมมือกันมากกว่านี้


Debora MacKenzie นักเขียนอาชีพชาวอังกฤษ เป็นผู้รู้ลึกและรู้กว้าง สนใจด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะโรคระบาดต่างๆนานกว่า 30 ปี สามารถเขียนหนังสือ COVID-19 ได้ดีมากภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจโรคระบาดต่างๆนอกจากโรคโควิด-19 ได้มากขึ้น 


หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากสำหรับทุกคนที่สนใจโรคไวรัสโควิด-19