0

(0)
คำนิยม
2022-02-22 11:59:58
คำนิยม Unselfie สอนลูกอย่างไรให้เห็นหัวใจคนอื่น โดยผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
ในโลกที่มีความเจริญพัฒนาด้านวัตถุและเต็มไปด้วยการแข่งขัน หลายครั้งทำให้การเติบโตของเด็กๆ ถูกมุ่งมั่นพัฒนาด้านความฉลาดรู้ ด้านภาษา ด้านกิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ทักษะการเอาตัวรอด
Share

ในโลกที่มีความเจริญพัฒนาด้านวัตถุและเต็มไปด้วยการแข่งขัน หลายครั้งทำให้การเติบโตของเด็กๆ ถูกมุ่งมั่นพัฒนาด้านความฉลาดรู้ ด้านภาษา ด้านกิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ทักษะการเอาตัวรอด ฯลฯ 

การพัฒนาทักษะภายในจิตใจ หลายครั้งก็ถูกมองข้ามหรือถูกมองเห็นว่ามีความจำเป็นที่รองลงมา


มีงานวิจัยออกมามากมายว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือมีความสุขหลายครั้งเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านใน เช่น มี EQ ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มี growth mindset (วิธีคิดเพื่อการเติบโต) มีความมุ่งมั่นแบบกัดไม่ปล่อย (grit) มีความเมตตาตัวเอง ฯลฯ


สิ่งหนึ่งที่คนในสังคมยังพูดกันไม่เยอะมาก หรือยังมองไม่เห็นความสำคัญของมันมาก คือการพัฒนาลูก “ให้เห็นหัวใจคนอื่น” 

Empathy (เอ็มพาที) คือการเข้าใจจิตใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ 


เอ็มพาที เป็นความสามารถที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนโดยธรรมชาติ และถูกตั้งโปรแกรมให้เรารู้จักมันแทบจะตั้งแต่เกิด ทารกคนหนึ่งที่ร้องไห้หลังจากได้ยินเสียงทารกอีกคนร้องไห้ แสดงถึงเอ็มพาทีที่เกิดขึ้น เอ็มพาทีเป็นคุณสมบัติที่สั่งสอนได้ เป็นทักษะพิเศษที่ปลูกฝังและพัฒนาได้ และก็เป็นทักษะที่สูญหายไปได้ จากการเลี้ยงดูที่ขาดการพัฒนาสิ่งนั้น


งานวิจัยพบว่า “เอ็มพาที” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกของเรามีความสุขที่แท้จริง มีความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ในอนาคต ทำให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ลดการกลั่นแกล้งรังแก ลดการเหยียดเชื้อชาติ และลดการดูถูกผู้อื่น และเป็นปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในชีวิต... ความสำเร็จ ที่ไม่ได้มีแค่ “ฉัน”


เอ็มพาที จึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้สำคัญในโลกปัจจุบัน การมีเอ็มพาที มีความหมายเท่ากับการมีความสำเร็จ 


นอกจากนี้การมีเอ็มพาที ยังทำให้เราเข้าใจและเห็นใจความเป็นมนุษย์ของตัวเราอย่างถ่องแท้ ซึ่งนั่นจะนำมาซึ่งความมีเมตตาต่อตัวเอง


หนังสือที่คุณถืออยู่เล่มนี้เป็นหนังสือของผู้เชี่ยวชาญ มิเชล บอร์บา เจ้าแม่ด้านการศึกษาคนหนึ่ง ที่ทำการวิจัยและศึกษาคุณลักษณะ และหนทางในการสร้างเอ็มพาทีของเด็กๆ มาอย่างยาวนาน


หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าการสร้างเอ็มพาทีเกิดได้จากเรื่องง่ายๆ เช่น ใบหน้าแม่ที่เป็นของเล่นด้านอารมณ์ที่ดีที่สุด การลดเวลาหน้าจอเพื่อมาสบตากัน การสอนลูกให้มีทักษะการเข้าใจและจัดการอารมณ์  ไปจนถึงบันได 9 ขั้น ในการสร้างเอ็มพาทีให้กับเด็กๆ 


ความมหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณได้พบว่าเอ็มพาทีมีความสำคัญต่อความสุขและการพัฒนาความสำเร็จของลูกอย่างไร หนังสือเล่มนี้ยังบอกแนวทางในการฝึกปฏิบัติที่จะทำให้เอ็มพาทีนั้นเกิดได้จริงในแต่ละช่วงวัย โดยการอธิบายด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถทำได้จริง 


นอกจากนี้หนังสือยังเน้นถึงสิ่งที่มีความสำคัญมาก ที่เราอยากให้เด็กๆ พัฒนาไปให้ถึง คือการมีความ “กล้าหาญทางจริยธรรม” และมีความสามารถในการ “เป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดยเฉพาะในสังคมที่มีผู้รอดบนความถูกกดขี่ของผู้คนจำนวนมาก


เราอยากเห็นเด็กๆ เติบโตแบบที่มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของคนอื่น และกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมที่ไม่ได้มีเพียง “ฉัน” ที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จ แต่เป็นสังคมที่ “เรา” ต่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในรูปแบบของตัวเอง


เอ็มพาที จึงเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ เป็นความหวัง และเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนสังคมโดยแท้จริง

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่