0

(0)

นิทานกลอน สระเอือะ เฮือะเฮือะ เฮฮา สระเอือ เสือถอดเสื้อ (สำนักพิมพ์สานอักษร)

ผู้เขียนศิริลักษ์ พุทธโคตร
150.00 .-

สำนักพิมพ์สานอักษร


เนื้อเรื่องสระ เอือะ เฮือะ เฮือะ เฮฮา

นกนานาชนิดพากันร้องเล่นเพลง เอือะ นิทานที่ช่วยให้เด็กรู้จักรูปและเสียงสระเอือะ ได้ง่ายขึ้น 

ซึ่งเป็นสระที่ไม่มีคำที่มีความหมายในแม่ ก กา

เนื้อเรื่อง สระเอือ เสือถอดเสื้อ

นิทานขำขันกระตุ้นจินตนาการ ว่าถ้าเสือไม่มีลายคล้ายดังถอดเสื้อ เจ้าเสือจะเป็นเช่นไร