0

(0)

รอนแรม (The Journey)

ผู้เขียนFrancesca Sanna
แปลสุมาลี
123.25 .-
145.00
(ลด 15%)

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์


ด้วยการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายและภาพประกอบที่มีพลัง รอนแรม นําเราไปรู้จักกับภาพการอพยพที่ไม่หยุดนิ่ง บทสนทนาให้กําลังใจเรื่องผู้ลี้ภัยและการอพยพในทุกแง่มุม สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าการปกป้องทุกคนจากสงคราม ความรุนแรง และการใช้อํานาจกดขี่ รวมทั้งการสนับสนุนสันติภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง - อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทย

เรื่องราวสุดรันทดของครอบครัวหนึ่งที่ต้องพรากจากบ้านอันแสนสุขเพราะภัยสงคราม ถ่ายทอดผ่านงานศิลป์ได้อย่างลุ่มลึก เผยความมืดหม่นท่ามกลางกลิ่นอายของเทพนิยาย สะท้อนความจริงอันน่าหดหู่ และความหวังที่ไม่เสื่อมคลายของผู้ลี้ภัยในปัจจุบัน - New York Times


Original Title The Journey 

ISBN  978-616-0445-04-2

จำนวน 44  หน้า ขนาด  28 x 21 x 0.5 cm. 

น้ำหนัก  204 กรัม

Customers who viewed this item also viewed