0

คำนิยม
2022-02-21 16:55:50
คำนิยม "พูดอย่างไรให้ลูกอยากเรียน (สไตล์คุณแม่ญี่ปุ่น)" โดย อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีแต่การแข่งขัน พ่อแม่หลายคนอยากผลักดันให้ลูกได้เรียนสูงๆ และประสบความสำเร็จทางการศึกษาเพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดี
Share

          "ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีแต่การแข่งขัน พ่อแม่หลายคนอยากผลักดันให้ลูกได้เรียนสูงๆ และประสบความสำเร็จทางการศึกษาเพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดี...


          หลายครั้งที่การผลักดัน...กลับกลายเป็นการกดดัน หลายครั้งความปรารถนาดี...กลายเป็นความประสงค์ร้ายในสายตาลูกและหลายครั้งที่การอยากช่วย “สร้างอนาคต” ...กลับกลายเป็นการ “ตัดอนาคต”


          หมอพบว่าปัญหาที่เกิดจากการที่เด็กไม่รักเรียน หลายครั้ง มาจากทัศนคติและวิธีการอยากให้ลูกรักเรียนของพ่อแม่ ซึ่งพอใช้ผิดทางกลับกลายเป็นการผลักลูกให้ไปอีกทาง


          หนังสือที่คุณกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้ จะเป็นเหมือนเพื่อนที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้พานพบกับปัญหาต่างๆด้วยตนเอง รวมไปถึงวีธีการแก้ไข ประสบการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดี ได้ผลและไม่ได้ผล ที่เราไม่ต้องทดลองด้วยตัวของเราเอง แต่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับพ่อแม่ในแบบของเราและแบบของลูก


          สิ่งที่อยากฝากไว้...จงอย่าทำให้ลูกแค่เป็นคนเก่ง แต่จงช่วยให้ลูกได้ค้นพบความสุขในการได้ทำในสิ่งที่รัก


          จงช่วยให้ลูก “มีความสุขในการเรียนรู้” เพราะการเป็นคนมี

          ความสุขในการเรียนรู้ จะทำให้ลูกอยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิต


          เริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นนักเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแม่ที่ช่วย

          ลูกได้ ด้วยการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ


          ขอให้มีความสุขในการได้เรียนรู้...ในโลกแห่งการเป็นพ่อแม่เชิงบวกค่ะ"