0

Review
2022-02-22 10:42:18
รีวิว หนังสือเยอรมัมมี่ นี่แหละแม่เยอรมัน
#นี่แหละแม่เยอรมัน# ......ก่อนมาเบอร์ลิน ฉันรู้เรื่องประวัติศาสตร์เยอรมันน้อยมาก ฉันเข้าใจผิดว่าประเทศนี้ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของโลกตะวันตกที่พัฒนาแล้ว จะมีวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกคล้ายกับปร...
Share

#เยอรมัมมี่ #นี่แหละแม่เยอรมัน# ......


ก่อนมาเบอร์ลิน ฉันรู้เรื่องประวัติศาสตร์เยอรมันน้อยมาก ฉันเข้าใจผิดว่าประเทศนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตกที่พัฒนาแล้ว จะมีวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกคล้ายกับประเทศของฉัน บอกตามตรง ฉันไม่รู้ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของตัวเองมากนักเมื่อเป็นเรื่องการเลี้ยงลูก ฉันก็เหมือนกับแม่อเมริกันสมัยใหม่หลายคนท่ีเอาแต่มองหา ความสมดุลปลอมๆ ระหว่างงานและครอบครัว ฉันอยากมีลูก แต่ก็หวังว่า จะยังทำอาชีพนักเขียนต่อไปได้ ฉันยังซึมซับความคาดหวังทางวัฒนธรรม ท่ีเป็นไปไม่ได้ของการเป็นแม่ผู้เสียสละในอุดมคติที่ให้ความสำคัญกับลูก เหนือสิ่งอื่นใด


ฉ้นอยากเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่มีอิสระเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งล้วนเป็นค่านิยมแบบอเมริกันสุดๆ แต่ฉันก็มีแนวโน้มจะใช้แนวทางการ เลี้ยงลูกที่ขัดแย้งกันตลอดเวลา ท้ังตำหนิลูก เน้นความสำเร็จทางวิชาการ และควบคุม อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกปลอดภัย การย้ายมาอยู่เยอรมนีทำให้ฉันตระหนักว่าแนวทางเหล่านี้บ่งบอกความเป็นอเมริกัน มากขนาดไหน และหลงผิดมากขนาดไหน

ฉันยังจำได้ตอนที่ฉันวิ่งไปทั่วถนนในกรุงเบอร์ลิน ไล่ตามลูก สองคนที่ขี่จักรยานและขี่เร็วมากจนฉันไม่ชอบใจ ฉันตะโกนบอกลูกว่า “Achtung!” (ระวัง!) ซึ่งฉันตั้งใจจะบอกว่า “ระวังนะลูก !” สุดท้ายลูกๆ ก็หยุดรถ
ท่าทางกังวลกับปฏิกิริยาของฉันมากกว่าการกระทำของตัวเองเสียอีก

ขณะที่ฉันพยายามหายใจให้ทันและร่ายยาวเรื่องกฎการขี่จักรยานและ ความเร็ว ฉันก็ตระหนักว่าฉันพยายามควบคุมลูกมากขนาดไหน ฉันแทบ ไม่เคยได้ยินพ่อแม่หรือครูเยอรมันตะโกนบอกเด็กว่า “Achtung!” เลย ซึ่งปกติเป็นคำที่ใช้กับอันตรายร้ายแรงเท่านั้น พวกเขาไวใ้จมากกว่าว่า เด็กๆ จะดูแลตัวเองได้ เมื่ออเห็นความแตกต่างน้ี ฉันก็เริ่มสงสัยว่าทำไมฉันถึงต้องการเฝ้าดูลูกตลอดเวลา ฉันกังวลลอะไรนักหนา ทำไมฉันถึงต้องวิตกกังวลมากมายทั้งท่ีลูกเองยังไม่วิตกเลย